Rờ le Allen Bradley 700-HA33A1

Liên hệ báo giá

Loại: Rơle khối băng

MPN:700-HA33A1

Mẫu:700-HA33A1

Kệ:C-10 Tub 8

Sê-ri: B

Số bộ phận:700-HA33A1

Nhà sản xuất: Allen Bradley

Quốc gia/Khu vực sản xuất: Mexico

GTIN:646412816954