Tay kẹp khí nén Univer UGPS32D

Liên hệ báo giá

  • Bù 1 mm (đơn) và 1,5 mm (đôi)
  • Góc mở có thể điều chỉnh vô cấp
  • Cơ chế chuyển đổi khớp nối
  • Vị trí lắp cảm biến hai mặt
  • Tích hợp hệ thống đệm khí nén
  • Định hướng quỹ đạo 360° nhờ nhiều bộ phận lắp đặt khác nhau
  • Tùy chỉnh mẹo