Van 2 cổng mini ren M5 dành cho nước

Liên hệ báo giá

Kích thước nhỏ gọn

  • Loại diễn xuất trực tiếp
  • Sự tiêu thụ ít điện năng
  • CE / IP65
  • Dây tích phân