Van điện từ 3 cổng Mac 200

Liên hệ báo giá

Cv (Tối đa): 0,50

Kích thước cổng: 1/8 ″ -1/4 ″

Cấu hình: Nội tuyến – Vị trí nguy hiểm – Đa dạng: Không phải Plug-in