Van điện từ khí nén TPC DV3120

Liên hệ báo giá

  • Thời gian đáp ứng nhỏ hơn 12ms (DR1000)
  • Tăng yếu tố CV (Lớn hơn 2,5 lần so với van thông thường có cùng chiều rộng thân)
  • Tiêu thụ điện năng thấp: 0,6W
  • (Dòng điện hiện tại: 25mA ở 24V DC)