Van điện từ koganei F10MJG-F20

Liên hệ báo giá

Đấu dây trực tiếp, D-Sub, cáp phẳng hoặc truyền thông nối tiếp

Inline, Subbase, Mono Block và Split Type Manifold

Cổng đầu ra có thể chuyển đổi trực tiếp trên Van hoặc Manifold

Hoạt động điện từ đơn hoặc đôi có thể lựa chọn trường

Có sẵn với hai van 3 chiều trong một thân