Van điện từ New Era LM30

Liên hệ báo giá

Loại đường ống trực tiếp

Số cổng 3 Phương thức chuyển mạch Single Solenoid

Diện tích mặt cắt hiệu dụng [mm2] 0,9 Loại đường ống Đường ống trực tiếp

Hoạt động Voltabe AC:100.200/DC:24 Có thể vận hành bằng tay

Van điện từ 3 hướng mạch bên trong thường đóng