Van điện từ VUVS-L20-B52-ZD-G18-F7

Liên hệ báo giá

Van điện từ VUVS-LT30-T32C-MZD-G38-F8, G3/8, 2×3/2 chiều, N/Đóng, Lò xo cơ học,

Bộ điều khiển bên ngoài 8036701