Van Mac Seri 1800

Liên hệ báo giá

  1. Hành trình ngắn với lưu lượng cao.
  2. Lực quay trở lại mạnh mẽ.
  3. Ống liên kết có ma sát tối thiểu, dịch chuyển trong một lỗ khoan hoàn thiện giống như thủy tinh.
  4. Hiệu ứng lau giúp loại bỏ tình trạng dính.
  5. Tuổi thọ dài