Van Mac Seri 6300

Liên hệ báo giá

  • Tùy chọn điện từ DC công suất thấp xuống tới 1 watt.
  • Đèn báo tùy chọn, và các loại điều khiển bằng tay.
  • Có sẵn các mẫu không có plug-in hoặc plug-in bên ngoài.