Van Mac Seri 69

Liên hệ báo giá

  • MACSOLENOID® chịu lực cao.
  • Tùy chọn điện từ DC công suất thấp.
  • Thí điểm nội bộ hoặc bên ngoài.
  • Chức năng thường mở hoặc thường đóng.
  • Đã kiểm tra ắc quy.
  • Có thể cắm để vận hành 2 chiều