Van Mac size lớn 4 cổng

Liên hệ báo giá

Cv (Tối đa): 15,9

Kích thước cổng: 3/4 ″ -1 1/2 ″