Van TX350-BF butterfly valve

Liên hệ báo giá

Sản phẩm Chú thích
Van TX350-BF butterfly valve
Nước dầu hơi nước
Nhiệt độ chất lỏng 0~80℃ / 0~180℃
Áp suất 4~7Kg/㎠
Option                         4DA ACTUATOR van Van điện từ AC110V, AC220V, DC24V
Tốc độ điều khiển
Công tắc giới hạn
Bộ điều chỉnh bộ lọc khác