Vít me 32 buoc 32 TBI SFYR3232A2D

Liên hệ báo giá

Mã sản phẩm :1000000231

Thương hiệu Công ty sản xuất :TBI MOTIONorigintaiwan

Loại sản phẩm Vítme Sê-ri : SFY

Đặc điểm Trục vít me: bóng cán có độ chính xác C10 cấp