Vít me bi phi 32 bước 32 LMK

Liên hệ báo giá

Mã sản phẩm: 1000016563

Thương hiệu: LMK

Xuất xứ: Nội địa

Loại sản phẩm: Vít bóng LMK seri

Đặc trưng: Vít bóng mài