Vít me đai ốc 50 bước 50 LMK

Liên hệ báo giá

Mã sản phẩm: 1000016565

Thương hiệu: LMK

Xuất xứ: Nội địa

Loại sản phẩm: Vít bóng LMK seri

Đặc trưng: Vít bóng mài