Vít me đường kính trục 20 bước 10 LMK

Liên hệ báo giá

Mã sản phẩm: 1000016577

Thương hiệu: LMK

Xuất xứ: Nội địa

Loại sản phẩm: Vít bóng LMK seri

Đặc trưng: Vít bóng mài