Xilanh AEN-S-10-5-I

Liên hệ báo giá

AEN-S-10-5-I-A Xi lanh nhỏ gọn,

Tác động đơn,

Đường kính 10 mm,

Hành trình 5 mm,

Chỉ cái, Không đệm 5269268