Xilanh bàn smc MXS6L-10

Liên hệ báo giá

Kích thước lỗ khoan Ø6

Cổng chủ đề Rc

Hành trình 10mm

Bộ điều chỉnh cả hai bên

Tự động chuyển đổi Không chuyển đổi

Tiêu chuẩn điều chỉnh hành trình, 5 mm