Xilanh điện Bimba EFE-165-L0505-N11

Liên hệ báo giá

Thiết kế cấu hình thấp để tiết kiệm không gian tối đa

Tùy chọn kiểu thanh có sẵn (không có tấm dụng cụ) để linh hoạt thiết kế tối đa

Lý tưởng cho các ứng dụng lực đẩy cao

Động cơ lớn nhất trong dòng – lực đẩy lên tới 200 lbs