XILANH ĐIỆN CHỐNG NƯỚC IAI RCA2W-RN

Liên hệ báo giá

Tải trọng (⭤ ): tối đa. 6 kg

Tải trọng (⭥): tối đa. 1,5 kg

Hành trình: 30/50 mm

Động cơ servo 24V