Xilanh điện IAI RCP6-RRA4R

Liên hệ báo giá

Tải trọng (⭥): tối đa. 10 kg

Tải trọng (⭤ ): tối đa. 10 kg

Lực kéo/nhấn: tối đa. 600 N

Hành trình: 115 – 315 mm