Xilanh điện SMC LEFS16RB-100-R16N1

Liên hệ báo giá

Tối đa. Tải trọng công việc: Tối đa 65 kg

Tốc độ: 1200 mm/s

Độ lặp lại định vị: ± 0,015 mm (Loại có độ chính xác cao)

Thông số phòng sạch cũng có sẵn