Xilanh khí nén SMC CDPX2N25-175B

Liên hệ báo giá

– Kích thước lỗ khoan: 10, 15, 25mm

– Độ chính xác không quay: 0,1 (đường kính 10 mm), 0,02 (đường kính 25 mm)

– Tùy chọn hành trình có thể điều chỉnh, phạm vi điều chỉnh +2 đến -25 mm

– Tùy chọn thanh piston rỗng

– Có khả năng tự động chuyển đổi

– Có sẵn loại khí-hydro