Xilanh KOGANEI ARS10

Liên hệ báo giá

Xilanh Bàn bao gồm một trụ trụ thanh đôi và hai thanh dẫn hướng để đạt độ chính xác cao; độ cứng cao; và sản lượng lớn.

Cấu trúc nút chặn ở giữa giúp bàn không bị nghiêng để đảm bảo độ chính xác ổn định.

Các lỗ chốt chốt dành cho vị trí lắp đặt giúp việc lắp đặt và tháo dỡ dễ dàng và đảm bảo.