Xilanh Konsei ZC (ZA)

Liên hệ báo giá

Nguồn động lực Air 0,2 đến 0,7MPa

Dầu bôi trơn không dầu hoặc dầu tuabin loại 1 (ISOVG32)

Nhiệt độ môi trường (°C) 5–60

Tốc độ piston sử dụng 50 đến 500 mm/s