Xilanh quay DRRD-12-180-FH-PA

Liên hệ báo giá

DRRD-16-180-FH-PA

Truyền động bán quay,

Pít-tông đôi, Cỡ 16,

Đệm đàn hồi 1577238