Xilanh thủy lực Parker Taiyo 35H-3

Liên hệ báo giá

Xi lanh thủy lực 3,5 MPa

Bộ chuyển mạch Xi lanh có lỗ khoan từ 32 mm đến 100 mm được tiêu chuẩn hóa.