Xilanh xoay thủy lực Parker Taiyo 70RV

Liên hệ báo giá

Thiết bị truyền động loại cánh gạt với tối đa. áp suất làm việc 7 MPa

Thiết bị truyền động quay loại cánh đơn và cánh kép được tiêu chuẩn hóa.

Có sẵn mẫu đệm.