XYLANH KHÍ NÉN AGX

Liên hệ báo giá

Mã sản phẩm: AGX

Dòng : Compact tròn

Boresize : 12 -100

Thương hiệu: TPC korea

link catalog sản phẩm: https://www.tpcpage.com/upload/product/AGX%20GX%20series.pdf