ACS5-XILANH KHÍ NÉN KCC

Liên hệ báo giá

Ap suất hoạt động 10 bar
Kích thước nòng 20/25/32/40
Hãng KCC korea
Loại ISO