Bộ bàn kẹp HP-01G

Liên hệ báo giá

-Model: HP-01G

-Áp xuất (kg): 180kg

-Chiều dài hành trình (m/m): 60m/m

Chiều cao mở (m/m) :85-244

Độ dài điều chỉnh (m/m): 2

Kích thước bảng (m/m): 160×110

Lỗ chân không (m/m): 15H7

Trọng lượng (kg): 18kg