BỘ TẠO CHÂN KHÔNG KCC-KSV-30HS

Liên hệ báo giá

kích thước cổng : 1/8″ (ren 9.6mm)

Áp suất :1 ~ 9.9 Bar(0.1 ~ 0.99 MPa)

Nhiệt độ hoạt động: 0~60oC

Hãng sản xuất:  (Hàn Quốc)