Bộ tạo chân không Piab Ejector 300

Liên hệ báo giá

Nhiệt độ -20 – 150°C

Cân nặng 1,2 kg

Áp suất thức ăn 0,1 – 0,6 MPa

Chân không, tối đa. 12,5 -kPa