Bộ tạo chân không pump Piab MIDI Pi48-2

Liên hệ báo giá

Vật liệu POM, SS, AL, NBR

Mức độ ồn 51 – 71 dBA

Nhiệt độ -10 – 50°C

Trọng lượng, tối đa. 232,9 g