Bộ tạo chân không VN-05-H-T2-PQ1-VQ1-RQ1

Liên hệ báo giá

VN-10-M-I3-PQ2-VQ2

Bộ tạo chân không,

Inline, QS-6 Push-In Fitting