Bộ tạo chân không VN-05-H-T2-PI2-VI2-RI2

Liên hệ báo giá

VN-05-M-T2-PI2-VI2-RI2

Bộ tạo chân không,

Loại chữ T, M5 Chỉ cái x M5