Đầu đốt Honeywell burners ZAI

Liên hệ báo giá

Công suất: khoảng 3 kW

Loại nhiên liệu: khí tự nhiên hoặc propan