Đầu đốt Honeywell BBG

Liên hệ báo giá

Dải công suất: 2.900 kBTU/h đến 109.000 kBTU/h (760 đến 28.920 kW)

Nhiên liệu: bất kỳ nhiên liệu công nghiệp sạch nào có nhiệt trị cao hơn 500 BTU/scf (19,7 MJ/nm³)

Ngói hợp kim hoặc chịu lửa