Bộ tạo chân không VN-05-M-I3-PQ2-VT2

Liên hệ báo giá

VN-05-M-T2-PI2-VI2-RI2

Bộ tạo chân không, Loại chữ T,

M5 Chỉ cái x M5 Chỉ cái x M5 Chỉ cái 526110