Bộ tạo chân không VN-05-N-T3-PI4-VI4-RI4

Liên hệ báo giá

VN-07-M-I3-PQ2-VQ2-A Bộ tạo chân không,

Trong dây, Khớp nối đẩy QS-6 x

Khớp nối đẩy vào QS-6 532634