Bộ tạo chân không VN-07-M-I3-PQ2-VQ2

Liên hệ báo giá

VN-05-M-I2-PQ1-VT1

Bộ tạo chân không, Inline,

QS-4 Push-In Fitting x 4mm Push-In Sleeve 193587