Bơm và giác hút chân không Piab VGS

Liên hệ báo giá

Vật liệu TPE, PA, SS, AL, NBR

Mức độ ồn 55 – 61 dBA

Nhiệt độ -10 – 80°C