Cảm biến 60D-P100G-DD1-AA

Liên hệ báo giá

Kích thước cổng: G1/4

Loạt: 60D/60S

Áp suất hoạt động: 0 … 10 bar

Nhiệt độ hoạt động: -40 … 90 ° C