Cảm biến IFM LI2131

Liên hệ báo giá

Ngăn ngừa tràn trong bể cung cấp nhũ tương làm mát

Giám sát rò rỉ trong bình tràn của bộ nguồn thủy lực

Ngăn chặn dòng chảy thấp trong bể cung cấp nhũ tương làm mát