Cảm biến IFM TA1602

Liên hệ báo giá

Để sử dụng ở nơi không gian bị hạn chế

Thời gian phản hồi rất ngắn

Chứng nhận hiệu chuẩn 3 điểm miễn phí có sẵn trực tuyến