Cảm biến IFM VSM101

Liên hệ báo giá

Phân tích điều kiện tối ưu nhờ đo gia tốc theo 3 trục

Để kết nối với thiết bị điện tử chẩn đoán VSE

Sử dụng phổ biến nhờ tiêu chuẩn IEPE

Phạm vi đo rộng cho nhiều tình huống ứng dụng khác nhau

Vỏ chắc chắn với IP 67, IP 68 và IP 69K