Cảm biến IFM DI6004

Liên hệ báo giá

Kiểm soát tốc độ?

2 trong 1: cảm biến và đánh giá tốc độ trong một vỏ nhỏ gọn

Nhiều giá trị có thể được đọc qua IO-Link. Công tắc

và đầu ra xung cũng có sẵn

Vỏ kim loại chắc chắn, do đó không cần thêm

yêu cầu nhà ở bảo vệ tác động

Phiên bản xả và không xả

Các phiên bản được ATEX phê duyệt