Xilanh khí nén Univer RP/RM

Liên hệ báo giá

– Có sẵn phiên bản thanh piston không quay và mở rộng

– Được trang bị đệm điều chỉnh bằng khí nén để giảm tiếng ồn hợp lý

– Phiên bản từ tính tiêu chuẩn được cung cấp