Cảm biến leuze OGS 600-140/D2-M12.8

Liên hệ báo giá

Phạm vi làm việc 10 … 70 mm

Nguồn sáng LED, màu đỏ

Bước sóng 634 nm

Chiều rộng phát hiện cho dấu vết hoàn chỉnh 115 mm